JIVA, spol. s r.o.

Tovačovského 300
Mladá Boleslav
293 01
607 081 483
bisicka@cervenykrizmb.cz

Náhradní plnění

Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění novely č. 367/2011 Sb. dle § 81 odst. 1):

Praktické vysvětlení zákona:

Podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., dle § 81 odst.1) je stanoveno, že každý zaměstnavatel zaměstnávající 25 a více zaměstnanců je povinen zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

Jak tento zákon splnit:

  1.  Zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením (4 %)
  2.  Odvodem do státního rozpočtu - výše odvodu za každou osobu, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku.
  3. Odběrem výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením
  4.  Vzájemnou kombinací bodů 1-3

Naše společnost JIVA, spol. s r.o. je přímým zaměstnavatelem zdravotně postižených osob a může poskytovat náhradní plnění. Přidělením montážní zakázky naší společnosti splníte požadavky zákona a vyhnete se tak povinnému placení odvodů. Současně umožníte zdravotně postiženým spoluobčanům zapojení do běžného života včetně pracovní činnosti v pracovním prostředí, které je uzpůsobeno jejich handicapům.

Spoluprací s námi:

  1. Splníte svou zákonnou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením
  2. Získáte kvalitní montážní výrobky nebo polotovary za konkurenční ceny
  3. Nezaměstnáváte-li osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu a svou povinnost řešit dosud odvodem do státního rozpočtu, výrazně uspoříte